ITTE - Itse tehden, tuetusti eteenpäin!

ITTE –hankkeen tavoitteena on kehittää Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:n työ-, yksilöohjaus- ja ryhmätoimintoja Kainuun sote- kuntayhtymän sosiaalisen kuntoutuksen tukipalveluilta vaadittavalle tasolle. Tämä tapahtuu yhteistyössä sote-kuntayhtymän ja asiakkaiden kanssa.

Hankkeen myötä asiakkaiden sosiaalinen osallisuus ja työelämävalmiudet vahvistuvat, ja sitä kautta eteneminen kohti työelämää mahdollistuu. Samalla kehitetään yhdistyksen henkilökunnan osaamista niin, että se vastaa kyseisiä vaatimuksia. Tärkeää on varmistaa myös palvelun jatkuvuus kehittämishankkeen jälkeen.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat sellaiset työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, joiden katsotaan hyötyvän sosiaalisen kuntoutuksen palveluista. Erityisesti nuoret, maahanmuuttajat ja osatyökykyiset ovat hankkeen kohderyhmää. Määrällisenä tavoitteena on järjestää kyseisiä palveluita kahden vuoden aikana kahdeksalle kymmenelle (80) henkilölle.

Nahery:n tarjoama palvelu sisältää kolme eri osa-aluetta: työtoiminta, yksilöohjaus, ja ryhmätoiminta. Asiakas voi tarpeensa mukaan osallistua joko työtoimintaan tai ryhmävalmennukseen, ja niiden tueksi järjestetään yksilöohjausta.

Työtoiminta sinänsä toimii jo yhtenä voimaannuttavana tekijänä, mutta töihin sisällytetään mahdollisuuksien mukaan voimaannuttavia elementtejä esimerkiksi Green Caren toimintaperiaatteiden mukaisesti. Ryhmätoiminnoissa hyödynnetään mm. luontoa (Green Care), käsityötä ja laajemminkin itse tekemistä (do it yourself, diy), sekä taiteen tekemistä/ kokemista, ja näiden voimaannuttavaa vaikutusta. Samalla asiakkaiden osallisuutta yhteiskunnassa lisätään, ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa itseään koskeviin asioihin vahvistetaan. Yksilövalmennus auttaa asiakasta hahmottamaan omaa etenemistään valmennuksessa sekä arvioimaan palvelutarpeitaan jatkossa.

ITTE -hankkeen toiminta-aika on 1.3.2017-28.2.2019. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry sekä Kajaanin kaupunki.


Lisätietoja: facebook.com/ITTEtehden

ITTE-hanke esittäytyi syyskuussa 2017 Kuhmossa työllisyys- ja sosiaalisen kuntoutuksen seminaarissa. Ohessa julkaisu, johon on kätevästi koottu kaikki Kainuun työllisyyden ja sosiaalisen kuntoutuksen parissa työskentelevät hankkeet. Kannattaa tutustua!

 

Yhteystiedot:

Soili Piskonen-Kortelainen
ohjaaja
Puh: 040 641 1537
soili.piskonen@nakertaja.fi