Nakertaja ja Hetteenmäki

 

 

Nakertaja-Hetteenmäen alue koostuu kahdesta asuinalueesta, Nakertajasta ja Hetteenmäestä. Asukkaita alueella on noin 2 400 ja alue on suosittu niin vanhusväestön kuin lapsiperheidenkin keskuudessa. Alueelle rakennetaan jatkuvasti uusia taloja, mutta myös vanhaa rakennuskantaa on säilynyt.

Alueella on peruskoulu (alakoulu), jossa on noin 250 oppilasta, kaksi päiväkotia nakertajn  ja yksi kauppa. Lasten iltapäiväkerhosta huolehtii kyläyhdistys. Aleella toimii julkinen liikenne toimii. Kirjastoauto vierailee kahdesti viikossa. Muut kunnalliset palvelut löytyvär noin 2,5 km:n päästä Kajaanin keskustasta.

Nakertajan koulu https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-hallinto/nakertajan-koulu/

Nakertajan päiväkoti https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/nakertajan-paivakoti/

Päiväkoti Karuselli https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/paivakoti-karuselli/